เรียนมัธยมที่อินเดีย เรียนโรงเรียนมัธยมที่อินเดีย|
  • 7 November 2016
  • 13174
  • 0
โรงเรียนมัธยมนานาชาติที่อินเดีย   โรงเรียน Indus Internataional School Pune   โรงเรียน Sharanya Internataional School Bangalore   โรงเรียน GreenWood International School Bangalore   Graphic Designer 10 เดือน B
อ่านต่อ