ทุนเรียนวิศวะกับมหาลัย VIT ของ University of Pune ทุนวิศวะ...........
  • 7 November 2016
  • 4902
  • 0
            #PuneUniversity (VIT College ) ประกาศให้ #ทุนวิศวะ50% สำหรับนักเรียนไทย จำนวน 10 ทุน โดยมีคณะวิศวะดังต่อไปนี้ปริญญาตรี BTech MechanicalBTech ComputerBTech Electrical & Tele Communica
อ่านต่อ