!!! ทุน (MBA) 1 ปีจบ ของ Australia เรียน 3 ประเทศ ออสเตรเลีย ดุไบ สิงคโปร์ SP Jain Global Management
  • 7 November 2016
  • 8663
  • 0
ทุน ป.โท (MBA) เรียนถึง 3 ประเทศ ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ดูไบ ใบจบ ออส (SP Jain School of Global Management) ไม่ต้องสอบ TOFEL หรือ IELTS Clickดูนักเรียนที่ได้รับทุนSPJain เปิดภาคเรียน 3  ครั้ง (มกราคม , พฤษภาคม & กันยายน 2561). คณะ :
อ่านต่อ