!!! ทุน ป.ตรี บริหาร (BBA) เรียนถึง 3 ประเทศ ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ดูไบ ใบจบ ออส SP Jain School of Global Management!!
  • 7 November 2016
  • 16675
  • 0
ทุน ป.ตรี บริหาร เรียนถึง 3 ประเทศ ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ดูไบ ใบจบ ออส (SP Jain School of Global Management) Clickดูนักเรียนที่ได้รับทุนSPJain คณะ : B.Business Adminstration ,B.Economic,B.English Communcation  ภาคเรียน : มกราคม 61 (จบม.6 ปี 256
อ่านต่อ