คอร์สภาษาอังกฤษที่ ValuePoint Academy Bangalore
 

 

ราคา Promotion จาก 160,000 ลดเหลือ 129,000 บาท 

สถานที่เรียน : เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

สถาบัน : Valuepoint  Academy

คอร์ส :  Diploma

ระยะเวลาในการเรียน : 6 เดือน 

website ของทางสถาบัน www.valuepointacademy.com

 

หลักสูตรยอดนิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติได้แก่ 6 months Diploma in English language ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาเลย มีนักศึกษาต่างชาติเต็มทุกคอรส์ เพียง 6 เดือนคุณจะเห็นถึงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะของคุณอย่างชัดเจน

Diploma Course: (For Foreign Students)

Course (Cambridge University Press Study Material) Hours Days Durati
Module-1  (Intro Level) 5 Monday to Friday 165  Hours
Module-2 (Level-1) 5 Monday to Friday 140 Hours
Module-3 (Level-2) 5 Monday to Friday 140 Hours
Module-4 (Advance Level) 5 Monday to Friday 150 Hours

 

(ราคานี้รวม )

• ค่า Visa

• CD ประกอบการเรียน , ตำราเรียน , อุปกรณ์การเรียน , กระเป๋าของทางสถาบัน

• (Visa ทาง โกทู บังกาลอร์ จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นเอกสารการทำวีซาให้กับนักเรียนเองทั้งหมด)

• หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ

 ค่าที่พัก (HOME STAY) รวมค่าน้ำและค่าไฟ  มี WiFi  Internet High speed

• ค่ารถ รับ - ส่ง สนามบิน

• มีเจ้าหน้าที่คนไทยเป็นทีมงาน ดูแลตลอดหลักสูตรการเรียน

• English Certificate จาก Cambridge University

 

การจัดการเรียน :

 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์  วันละ 6 ชั่วโมง

• ผู้ที่เรียนจบคอร์สจะได้รับประกาศนียบัตร English Certificate จาก Cambridge University

• ทางสถาบันจะทำการสอบวัดระดับผู้เรียนก่อนที่จะเข้าเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ

• การสอนจะเน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน และเขียน

(Speaking Fluently, Gramma, Pronunciation, Vocabulary, Listening, Reading, Writing)

 

เอกสารประกอบ การสมัครเรียน :

 สำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุการ ใช้งานก่อนหมดอายุ1 ปี 

• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 ใบ

 

หมายเหตุ : คอร์สนี้ ไม่ได้รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – บังกาลอร์

 

 46/55 หมู่ 2 ซอย แจ้งวัฒนะ 28 ม.กรีนปาร์ค ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Mobile : 080-6033360/ 086-3383664 Office:02-9649199 Fax.02-9649188

Line ID: gotobangalore  Facebook : www.facebook.com/GotoBangalore