เรียนภาษาอังกฤษที่ Standford English Academy

 

 

 

  

สถานที่เรียน : เมืองมุมไบ (Mumbai) ประเทศอินเดีย

สถาบัน : Standford English Academy 

 

** แถม ฟรีซิมโทรศัพท์

 

(ราคานี้รวม ) 

• ค่า Visa 

• (Visa ทาง โกทู บังกาลอร์ จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นเอกสารการทำวีซาให้กับนักเรียนเองทั้งหมด)

•  หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ

 ค่าที่พัก (HOME STAY) รวมค่าน้ำและค่าไฟ  มี WiFi  Internet High speed  

• ค่ารถ รับ - ส่ง สนามบิน

• มีเจ้าหน้าที่คนไทยเป็นทีมงาน ดูแลตลอดหลักสูตรการเรียน

• พาท่องเทียวและทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ในเมืองบังกาลอร์

 
 

การจัดการเรียน : 

• เรียน วันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 5 ชั่วโมง  

• ผู้ที่เรียนจบคอร์สจะได้รับประกาศนียบัตร English Certificate จากทางสถาบัน

• ทางสถาบันจะทำการสอบวัดระดับผู้เรียนก่อนที่จะเข้าเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ 

• การสอนจะเน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน และเขียน 

(Speaking Fluently, Gramma, Pronunciation, Vocabulary, Listening, Reading, Writing)

  


เอกสารประกอบการสมัครเรียน : 

 สำเนา Passport , Visa

 

หมายเหตุ : คอร์สนี้ ไม่ได้รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – มุมไบ 

 

 

 

 46/55 หมู่ 2 ซอย แจ้งวัฒนะ 28 ม.กรีนปาร์ค ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Mobile : 080-6033360/ 086-3383664 Office:02-9649199 Fax.02-9649188

 

Line ID: gotobangalore  Facebook : www.facebook.com/GotoBangalore