!!! ทุน ป.ตรี บริหาร (BBA) เรียนถึง 3 ประเทศ ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ดูไบ ใบจบ ออส SP Jain School of Global Management!!
  • 7 November 2016 17:21
  • 16675
  • 0
ทุน ป.ตรี บริหาร เรียนถึง 3 ประเทศ ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ดูไบ ใบจบ ออส (SP Jain School of Global Management) Clickดูนักเรียนที่ได้รับทุนSPJain คณะ : B.Business Adminstration ,B.Economic,B.English Communcation  ภาคเรียน : มกราคม 61 (จบม.6 ปี 256
อ่านต่อ
!!! ทุน (MBA) 1 ปีจบ ของ Australia เรียน 3 ประเทศ ออสเตรเลีย ดุไบ สิงคโปร์ SP Jain Global Management
  • 7 November 2016 17:21
  • 8663
  • 0
ทุน ป.โท (MBA) เรียนถึง 3 ประเทศ ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ดูไบ ใบจบ ออส (SP Jain School of Global Management) ไม่ต้องสอบ TOFEL หรือ IELTS Clickดูนักเรียนที่ได้รับทุนSPJain เปิดภาคเรียน 3  ครั้ง (มกราคม , พฤษภาคม & กันยายน 2561). คณะ :
อ่านต่อ