• 7 พฤศจิกายน 2016 at 17:21
  • 1018
  • 0

        คณะครูโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา มุ่งหน้าสู่ปูเน่แล้วคร้บที่ มหาลัย VIT Collge เมืองปูเน่(Pune)

สำหรับการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับ AEC