นักเรียนทุน Sp Jain Global Business School

เรียน 3 ประเทศ ออสเตรเลีย ดูไบ สิงค์โปร์