• 7 พฤศจิกายน 2016 at 17:21
 • 1474
 • 0

*Promotion พิเศษ SAP ทุก module  ราคา เพียง 50,000 บาท **ราคานี้รวมค่าที่พักแล้วราคานี้รวมค่าที่พักแล้ว

SAP เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจ

ชื่อของสถาบัน : Java Stream Technology Consuliting

มาตาฐานของสถาบัน (Certified Company) : 
ISO 9001:2000

มาตาฐาน SAP  :      SAP Authorized Licence AIFSP                  

ใบรับรอง(Certifcate) : ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองการจบหลักสูตร โดยตรงจากสถาบันแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้วโลก

 
ชื่อเสียงของ สถาบัน สถาบันนี้เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอันดับ TOP 1 ใน 3  ทางด้าน SAP ของเมือง bangalore  ซึ่งเป็นเมืองไอทีอ้นดับ 1 ของโลก และมีสาขาอยู่ทั้งเมือง DUBAI (ดูไบ)ประเทศ UAE (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) และ Bangalore(บังกาลอร์) ประเทศอินเดีย อีกด้วย  


SAP (Systems, Applications and Products) โปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจได้ และผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัทได้ ใน SAP เองมี Modules หลายๆ Modules ที่มีหน้าที่ทำงานแตกต่างกัน แต่สอดประสานกัน ในแต่ละ Modules จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกัน ถึงกัน โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนในแต่ละ Modules และ มีการพัฒนาขึ้นมาในลักษณะของ Based on Best Practice in Industry กล่าว โดยสรุป SAP (System Application products) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) ของประเทศเยอรมันที่ใช้ควบคุมดูแลทุกสายงานของบริษัท

 

ความสามารถในการทำงานของ SAP

SAP ได้ออกแบบมาให้รองรับการดำเนินงานของธุรกิจ หรือหน่วยงาน ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน อาทิเช่น การจัดทำเหมืองข้อมูล การจัดทำคลังข้อมูลระบบการบริหารสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) Integration Business Planning แล้วส่งต่อข้อมูลไปในระบบ ERP ซึ่งสามารถดูผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ การทำ Strategic Management, Balance Score Card การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน อดีตและอนาคตขององค์กร

 

 

SAP ก่อตั้งที่ประเทศเยอรมันนี เมื่อปี 1972 (พ.ศ. 2515) สํานักงานใหญ่อยู่ที่ Walldorf, Germany
โดย การรวมตัวกันของอดีตพนักงานบริษัท IBM และเจริญเติบโตจนกลายเป็นบริษัท software ที่ใหญ่เป็นอันดับ 5ของโลก มีบริษัทที่มีการใช้ SAP มากกว่า 6,000 บริษัท ใช้มากกว่า 50 ประเทศ ใช้มากกว่า 9,000 site มีส่วนแบ่งในตลาด client/server software กว่า 31% มีผู้ใช้เพิ่ม 50% ต่อปี มียอดขาย SAP R/3 เพิ่มขึ้น 70% ต่อปี


เป้าหมายธุรกิจในเริ่มแรก เน้นลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ( Enterprise-scale) แต่ในปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปที่ลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • SAP มีการสร้างระบบงานทางด้าน Financial Accounting ที่เป็นลักษณะ Real-time และ Integrate Software
 • ใน ปีต่อๆมา SAP ได้มีการพัฒนาระบบงานเพิ่มทางด้าน Material Management, Purchasing, Inventory Management และ Inventory Management และ Invoice Verification
 • ในปี 1997 ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อบริษัทเป็น System, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung(System Applications, Products in data Processing)และได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่เมือง Walldorf
 • จากนั้น SAPก็ได้พัฒนาระบบงานเพิ่มขึ้น เช่น Assets Accounting เป็นต้น
 • ใน ปี 1978 SAP ได้เสนอระบบงานที่เป็น Enterprisewide Solution ที่ชื่อว่า SAP/R2 ซึ่งทำงานอยู่บนระบบ Mainframe พร้อมกับเพิ่มระบบงานทางด้าน Cost Accounting
 • ในปี 1992 SAP ได้เสนอระบบงานที่ทำงานภายใต้ Environment ที่เป็น 3 Tier Clien/Server บนระบบ UNIX ที่ชื่อว่า SAP R/3
 • ใน ปี พ.ศ. 2532 SAPได้ตั้งสํานักงานใหญ่ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในเอเซียใต้และประเทศย่านแปซิฟิก ต่อมาได้ขยายสาขาในภูมิภาคนี้ใน ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนิเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย
 • กรกฎาคม พ.ศ. 2546 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้เลือกใช้ mySAP Supplier Relationship Management (SRM) เพื่อมาช่วยในการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อให้เกิด Supplier network ขึ้นมา โดยหวังว่าในที่สุดจะทําให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่รวดเร็วขึ้น และลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจได้ ซึ่งมีผลต่อ 10 บริษัทที่เป็นคู่ค้าขององค์การโทรศัพท์

           ลูกค้าที่สําคัญของ SAP ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกคือ Singtel, Tata Group of Companies, Siam Cement,      Telom  Asia, PT Astra, San Miguel, Uniliver, FAW-Volkswagen, Sony Computer Entertainment, 7-Eleven Stores, General Motors, Novartis

 

Application Module หลักๆในระบบ SAP

 • FI Financial Accounting หรือโมดูลทางด้านบัญชีการเงิน
 • CO Controlling หรือโมดูลทางด้านบัญชีจัดการหรือบัญชีบริหาร
 • AM Fixed Assets Management หรือโมดูลทางด้านการจัดกาสินทรัพย์ถาวร
 • SD Sale & Distributions หรือโมดูลทางด้านขายและการกระจายสินค้า
 • MM Material Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการวัตถุดิบ
 • PP Production Planning หรือโมดูลทางด้านการวางแผนการผลิต
 • QM Quality Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการด้านคุณภาพ
 • PM Plant Maintenance หรือโมดูลทางด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน
 • HR Human Resource หรือโมดูลทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • TR Treasury หรือโมดูลทางด้านการบริหารการเงิน
 • WF Workflow หรือโมดูลทางด้าน Flow ของกระบวนการทำงาน
 • IS Industry Solutions คือส่วนระบบงานธุรกิจเฉพาะ โดยที่ไม่ใช่โมดูลมาตร
 • Project Systems - PS
 • System Management - BASIS
 • Advanced Business Application Programming - ABAP
 • Business Information Warehousing - BIW
 • Customer Relationship Management - CRM
 • Advanced Planner Optimizer - APO
 • Product Lifecycle Management – PLM

 

 
   PROMOTION พิเศษ
ราคา SAP ทุกโมดุลเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท ราคานี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   
         1.เรียน 40  วัน วันละ 3 - 4 ชั่วโมง
         2. course นี้เรียนทั้วหมด 120-160 ชั่วโมง , หนังสือเรียน
         3.มีที่พัก,internet,cable tv
         4.ค่ารับส่งไปและกลับสนามบิน
         5.ค่าบริการพร้อมดูแลและค่า service ต่างๆ
        

หมายเหตุ
  * ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าเครื่องบินประมาณ(18000-22000 แล้วแต่ season)

 

GoToBangalore 

46/55 หมู่ 2 ซอย แจ้งวัฒนะ 28 ม.กรีนปาร์ค ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Mobile : 080-6033360/ 086-3383664 Office:02-9649199 Fax.02-9649188
Line ID: gotobangalore  Facebook : www.facebook.com/GotoBangalore